Årets Business

Här nominerar du en entreprenör eller en verksamhet som är viktig i stadsdelen och som du anser är viktig i Bergsjön. Det kan vara en person, din lokala pizzeria, en butik eller något annat. Det ska vara en verksamhet som du förknippar med Bergsjön och som du anser tar ett ansvar i området som är betydelsefullt.