Årets Folkbildare

Här nominerar du en person eller organisation som du anser utbildar och förmedlar kunskap till andra och som vars insats är viktig i andra människors liv.