Årets Idrottare

Här nominerar du den person som du anser gjort framgångsrika insatser i idrotten. Det kan också vara en tränare eller en person som hjälper andra till idrott. Det kan också vara en person som är en viktig idrottsprofil i området, som spelar någon sport eller på något sätt är aktiv i idrotten.